välkommen till neo advokatbyrå

Advokatbyrån med hållbarhet för både klient och anställd i fokus.

våra områden

vi erbjuder dig professionell juridisk expertis inom följande områden

gdpr

rådgivning avseende gdprs samtliga aspekter, compliancearbete och utbildningar.

Personuppgifter är något som alla företag behandlar i sitt dagliga arbete på något sätt. Många organisationer hanterar personuppgifter utan en riktig förståelse för hur och när personuppgifterna behandlas. GDPR ställer ställer höga krav på behandlingen av personuppgifter.

Vi på NEO Advokatbyrå kan hjälpa dig med alla tänkbara frågor du har om GDPR och behandling av personuppgifter. Vi kan även anlitas för att hålla utbildningar och seminarier om GDPR, för både större och mindre grupper av människor och organisationer. Vi hjälper även till i förhandlingar av personuppgiftsbiträdesavtal, upprättande av compliancedokumentation m.m.

tvistlösning

vi företräder både företag och privatpersoner i allmän domstol och skiljeförfarande.

Att bli föremål för prövning i domstol eller i skiljeförfarande kan för många vara en väldigt obekväm och ovan situation. 

På NEO Advokatbyrå har vi mångårig erfarenhet av tvister i både allmän domstol och skiljeförfarande inom ett flertal juridiska områden. Vi företräder både dig som privatperson och er som företag genom hela processen.

På NEO Advokatbyrå hjälper vi dig även att upprätta och/eller bestrida kravbrev samt agerar ombud i förlikningsdiskussioner och medlingssammanträden.

offentlig
upphandling

överprövningar och allmän rådgivning.

NEO biträder både upphandlande myndigheter och anbudsgivare genom hela upphandlingsprocessen, från upprättande av upphandlingsdokument till rådgivning inom pågående upphandling och/eller utvärdering, förhandling med leverantörer, ansökan om överprövning, rådgivning vid brister i ett anbud, m.m.

På NEO Advokatbyrå har vi även erfarenhet av att framställa skadeståndsanspråk när en upphandling inte följt gällande regelverk. Vi erbjuder även utbildningar inom offentlig upphandling utifrån era önskemål.

Bolagsrätt

Allmän bolagsrättslig
rådgivning och hjälp vid
förvärv/försäljning av bolag.

Bolagsrätten har en grundläggande funktion i ett företags vardag. Vi på NEO har flera års erfarenhet av att hjälpa klienter med olika bolagsrättsliga ärenden, i allt från löpande frågor som uppstår i ett företags dagliga verksamhet och årsstämmor, till aktieöverlåtelser och aktieägaravtal.

Vi kan även hjälpa till med bl.a. nyetableringar, generationsskiften och annan rådgivning.

avtalsrätt

rådgivning i samband med avtalsskrivning och avtalsförhandling.

I varje persons vardag ingås dagligen flera avtal utan att det ens tänks på.

Vi på NEO Advokatbyrå har lång erfarenhet av att skriva, granska och förhandla olika typer av kommersiella avtal, så som exempelvis allmänna villkor, sekretessavtal, inköpsavtal m.m.

Vi biträder även er genom hela förhandlingsprocessen, från det första utkastet till dess att slutligt avtal är signerat. aktieägaravtal.

Vi kan även hjälpa till med bl.a. nyetableringar, generationsskiften och annan rådgivning.

familjerätt

 ekonomisk familjerätt och familjerättsliga avtal.

Till oss kan du vända dig om du önskar upprätta ett testamente, samboavtal, bodelningsavtal, äktenskapsförord eller gåvobrev av olika slag.

Vi hjälper dig även med att hålla bouppteckningsförrättning samt upprätta bouppteckning och arvskifte efter ett dödsfall.

 

Bolagsrätt

Allmän bolagsrättslig
rådgivning och hjälp vid
förvärv/försäljning av bolag.

Bolagsrätten har en grundläggande funktion i ett företags vardag. Vi på NEO har flera års erfarenhet av att hjälpa klienter med olika bolagsrättsliga ärenden, i allt från löpande frågor som uppstår i ett företags dagliga verksamhet och årsstämmor, till aktieöverlåtelser och aktieägaravtal.

Vi kan även hjälpa till med bl.a. nyetableringar, generationsskiften och annan rådgivning.

neo advokatbyrå

advokatbyrån med hållbarhet för både klient och anställd i fokus.

Oavsett om vi bistår dig som privatperson eller ditt företag kan du känna dig trygg med att vi tillhandahåller hållbar och professionell juridisk expertis till hög kvalitet, alltid med ett personligt bemötande.

vi håller till i helsingborg med omnejd, men vi åtar oss uppdrag i hela sverige.